De organisatie van de volleybalvereniging S.C. Veenwouden maakt gebruik van documenten die ieder een aspect van de vereniging beschrijven.

Hieronder een overzicht van de verschillende gebieden:

           Regels              Doel            Communicatie
         Statuten       Missie/beleid       Website
  Huishoudelijk reglement        Facebook pagina
   Handboek bestuur        Instagram
  Privacy verklaring       Whatsapp groepen
        Netwerk via website
      Berichten in locale pers

   Regels:

Stichtingsakte-Statuten

De statuten zijn op 20/11/1981 gepasseerd bij de notaris en vormen de basis voor de vereniging. Op de statuten zijn geen wijzigingen geweest.

Klik voor de statuten van de vereniging.

Huishoudelijkreglement

Het huishoudelijk reglement is de handleiding voor het bestuur en de leden over de regels die gelden in de vereniging. Het huishoudelijkreglement volgt de statuten, maar er zijn ook aanpassingen zoals de bestuurtermijnen (van 3 naar 4 jaar).

Klik voor het huishoudelijk reglement van de vereniging.

Handboek van het bestuur

Het handboekbeschrijft de activiteiten voor het bestuur gedurende het lopende verenigingsjaar. Dit document wordt regelmatig door het secretariaat bijgewerkt.

Privacy verklaring

Door de nieuwe richtlijnen die volgen uit de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) hebben we een privacy verklaring opgesteld.

Klik hier voor de privacy verklaring.

Doel:

Het missie-visie-beleid-middelen document beschrijft wat voor vereniging wij willen zijn en hoe we dat als vereniging willen bereiken.

Klik hier voor de doelstellingen van de vereniging

Communicatie:

Voor een vereniging is het essentieel om veelvuldig contact met de leden en de samenleving te hebben. Door de moderne communicatie middelen is dit een stuk eenvoudiger geworden. Maar het vraagt wel veel snellere reactie tijden om bij de tijd te zijn.