Historie 

In Veenwouden was behoefte aan een volleybalvereniging. Daarom is op 26 maart 1974 Volleybalvereniging SC Veenwouden opgericht. In het jaar van de oprichting had de vereniging ongeveer 100 leden.  De eerste voorzitter van de vereniging was Mevrouw Groen. Secretaris was mevr. v/d Meer en dhr. Koopmans was penningmeester.

Destijds had men weer andere dilemma’s dan tegenwoordig. Dit blijkt uit onderstaand citaat uit de notulen van de eerste Algemene Ledenvergadering: “Besloten is dat er tot half tien alleen dames worden getraind. Wie daarna wil komen is welkom. Als er voetballen op de tv is wordt er wel gevolleybald.”

In de beginjaren werd gevolleybald in een sportzaaltje dat in 1962 tot stand was gekomen door verbouwing van het voormalige badhuis. Het zaaltje werd smalend  ‘de vergrote huiskamer’ genoemd, want het was slechts 7 x 17 meter groot en maar 4,5 meter hoog. De sporters hadden onder andere last van de leggers van een gymnastiekbrug, die uit de te kleine berging staken.

Al vanaf de jaren ’70 is actie gevoerd voor de bouw van een sporthal. Eind mei 1981 zijn zelfs alle inwoners benaderd om een bijdrage te vragen voor de inrichting van de sporthal. Gezamenlijk hebben ze meer dan 57.000 gulden bij elkaar gebracht.  Dit alles had als resultaat dat op vrijdag 18 juni 1982 de nieuwe sporthal officieel geopend kon worden.

De nieuwe sporthal betekende veel voor de volleyballers. De trainingsmogelijkheden waren enorm verbeterd en als gevolg daarvan is het ledenaantal, waaronder veel jeugdleden, met ongeveer 75% toegenomen!

De vereniging kent seniorleden, jeugdleden, ondersteunende leden en ereleden. Ereleden zijn door de Algemene Ledenvergadering als zodanig benoemd, omdat zij op buitengewone manier betrokken zijn of zijn geweest bij de vereniging of bij de volleybalsport in het algemeen.

Klik voor de statuten van de vereniging.

Klik voor het huishoudelijk reglement van de vereniging.

Onze ereleden zijn:

Harm Dankert                     (sinds 1992)

Eeuwe Feitsma                      (sinds 2002)

Grietje Dankert                   (sinds 2003)