Recreatie dames 2 : Trainer Sietse Delgrosso

Tiny Dam

Hepie Dijk

Leontine Feenstra

Rita de Jong

Hilda Kingma

Tine Kloetstra

Tineke Procee

Geertje van der Staal